Velkommen

Godkendt opholdssted for 4 unge i Søborg ved Gilleleje

Søndertoftegård er et godkendt opholdssted, som tilbyder døgnophold med støtte for fire unge. Søndertoftegård har fungeret som opholdssted siden 1990.

Udendors_lang

Søndertoftegård tilbyder støtte til:

Botræning  

 • Strukturering af hverdagen
 • Indkøb og madlavning
 • Vask og rengøring
 • Personlig hygiejne

Økonomisk indblik 

 • Budgetlægning
 • Overholdelse af budget
 • Social træning
 • Indgåelse i fællesskab
 • Deltagelse i opholdstedets fælles aktiviteter
 • Dyrkning af fritidsinteresser enten alene eller med opholdsstedet
 • Etablering af kontakter/relationer til nye eller gamle gode venner
 • Positiv kontakt til forældre, søskende og anden familie

Arbejde/uddannelse 

 • Afklarende proces omkring arbejde/uddannelse
 • Strukturering af hverdagen

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2017_søndertoftegaard