Godkendt opholdssted for 4 unge i Søborg ved Gilleleje

Søndertoftegård er et godkendt opholdssted, Beliggende i Gribskov kommune. Opholdsstedet har plads til fire unge i alderen 16 til 23. Søndertoftegård har fungeret som opholdssted siden 1990.

Søndertoftegård tilbyder støtte til

pilnedaf
ophold4
ophold5

Indgåelse i fællesskab

 • Social træning
 • Deltagelse i opholdstedets fælles aktiviteter
 • Dyrkning af fritidsinteresser enten alene eller med opholdsstedet
 • Etablering af kontakter/relationer til nye eller gamle gode venner
 • Kontakt til forældre, søskende og anden familie

Botræning  

 • Strukturering af hverdagen
 • Indkøb og madlavning
 • Vask og rengøring
 • Personlig hygiejne

Økonomisk indblik 

 • Budgetlægning
 • Overholdelse af budget
ophold3
opholsted1

Arbejde/uddannelse 

 • Afklarende proces omkring arbejde/uddannelse
 • Støtte til fastholdelse i arbejde/uddannelse
 • Dialog med skole/arbejdsgiver